Doelstelling

Missie: Stichting MAREM Zorg biedt zorg aan Hindoestaanse ouderen in de vorm van dagbestedingactiviteiten. Stichting MAREM Zorg wil de levenskwaliteit van de ouderen in positieve zin beinvloeden en meer inhoud geven aan hun leven. Wij willen bereiken
dat ouderen een zinvol bestaan leiden en meer zin krijgen in het leven. Met dagbesteding wil Stichting MAREM Zorg haar clienten volwaardig laten meedraaien in de samenleving.

Visie: Veel (Hindoestaanse) ouderen leiden een zeer eenzijdig bestaan. Komen niet veel buiten en hebben weinig
sociale contacten. Veel oudere Hindoestanen raken sterk geisoleerd omdat de huidige voorzieningen op het gebied
van dagbesteding niet aansluiten op hun levensbeschouwing. De Hindoestaanse ouderen raken geisoleerd van de samenleving en er steken veel ouderdomskwalen de kop op zoals onder andere:

- Trombose(aderverkalking, propjes)
- Hypertensie(hoge bloeddruk)
- Osteoporose(botontkalking)
- Kanker(alle soorten mogelijk)
- Atrofie(organen verschrompelen)
- Oogziekten
- Cerebro vasculair accident(CVA) hersenbloeding/infarct.
- Alzheimer/Dementie
- Motorische stoornissen
- Depressie verschijnselen
- Psychische stoornissen
- Ouderdomsdiabetici

Veel van deze kwalen kunnen verminderd of voorkomen worden bij de ouderen wanneer er een structuur in hun leven wordt aangebracht. Een structuur waarbinnen de ouderen ook meer bewegen, meer in de buitenlucht zijn, gezamenlijk activiteiten ondernemen en weer iets hebben om naar uit te kijken.

Doelstellingen: Wat willen wij bereiken?
De hoofddoelstelling van MAREM Zorg is:
Dagverzorgingsactiviteiten aanbieden die de individuele client of clientgroep een mogelijkheid biedt zijn/ haar handelingscompetentie te herstellen of te versterken. Het gaat daarbij om het vergroten van zelfredzaamheid en op zinvolle wijze structureren van de dag. Onze specifieke doelstellingen voor de client zullen zijn:


Doelstellingen


Middelen

Onafhankelijkheid bevorderen

Tuin>levend materiaal, arbeid, zinvol

Zelfstandigheid

Rolverdeling>rol toebedelen naar kwaliteit

Eigen initiatief/zelfwerkzaamheid

Koken>gevoel van zelfstandigheid teruggeven

Creativiteit

Muziek>rituelen, vormgeving, versterkt groepsgevoel, expressie

Positieve sfeer en gezelligheid

Audio/visuele middelen> zang, dans, theater, film

Belangstelling stimuleren

Beeldend vormen>ik-figuur minder centraal, zelfstandig (groep)

Persoonlijke aandacht en begrip

Groepsgesprekken + individuele gesprekken

Stress verlichten

Drama>ontspanning, onderzoek, persoonlijkheidstraining, vormgevend

Sociale contacten

Sport, spel en beweging>lichamelijk onderhoud, sociale vaardigheden

Activeren verstandelijke en lichamelijke vermogens

Yoga> ontspanning, geestelijke verruiming