Bestuurssamenstelling


Voorzitter: Makhan, R.
Penningmeester: Makhan, I.J.
Algemeen Bestuurslid: Pietersen, J.


Het beloningsbeleid


Stichting MAREM Zorg kent geen beloningsbeleid. Er zijn namelijk geen inkomsten vanuit de Stichting.


Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan


1. Het aanbieden van dagbestedingsactiviteiten die individuele cliƫnten en clientgroepen de mogelijkheid bieden zijn of haar handelingscompetenties te herstellen of te verstrekken. Het gaat daarbij om zelfredzaamheid.
2. Met de dag verzorging de Hindoestaanse senioren volwaardig te laten meedraaien in de samenleving.
3. Voorkomen van isolement en verhogen van de zelfredzaamheid. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van inspirerende activiteiten die aansluiten op de Hindoestaanse levenswijze.


Actueel verslag


Op dit moment worden de volgende activiteiten verricht:
1. Zingeving zoals Ramayana lezing bijwonen.
2. Therapie en vaardigheid, zoals geheugen spel, schilderen en knutselen.
3. Levensverhaal vertellen en vastleggen.
4. Muziek en dans zoals Indiase klassieke dans, baithak en karaoke.
5. Tuinieren tropische gewassen.
6. Vissen op forel en kwikwi.
7. Dagelijks gezamenlijk koken en samen eten.
8. Bezoeken van tempels, culturele instellingen en evenementen zoals mela, bloemencorso etc.


De balans en staat van baten en lasten van het afgelopen jaar


Het afgelopen jaar (2020 en 2021) zijn er geen inkomsten en uitgaven vanuit de Stichting geweest. De verwachting is dat in 2022 wel inkomsten gegenereerd gaan worden vanuit de Stichting.